ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ - 2019 ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ - 2019

Бухгалтерские вебинары №1
в Украине!

Онлайн-курс

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: О СЛОЖНОМ – ПРОСТО И ПОНЯТНО.

От поиска контролируемых операций – до экономического анализа, подготовки документации и отчета о контролируемых операциях за 2018 год
До начала курса осталось:

3 урока (7,5 часов): 10, 11 сентября 2019 г.


10:00-13:00, 14:00 - 17:00

 

Запись курса - 1348 грн.

Регистрация на 2 вебинара - скидка 5%, на 3 вебинара - 15%

Голошевич Ирина Леонидовна
Консультант по вопросам налогового и бухгалтерского учета с практическим опытом работы с аудиториями бухгалтеров предприятий разных сфер предпринимательской деятельности, автор многочисленных публикаций.

Спикер

Голошевич Ирина Леонидовна

Трансфертное ценообразование введено с сентября 2013 года, то есть уже пятый год относительно новый вид налогового контроля существует в Украине.
Кажется, что налогоплательщики уже имеют определенный опыт в его применении. Но ...
Многочисленные изменения налогового законодательства, происходящие не только в украинском налоговом пространстве, но и на международной арене, заставляют проверять свои знания.
На трех уроках последовательно будут рассмотрены различные аспекты трансфертного ценообразования.

Чему Вы научитесь на курсе?

  • На первом вебинаре - Вы познакомитесь с изменениями в сфере трансфертного ценообразования, вступившие в силу с 1 января 2019 года, а главное - убедитесь, что при определении критериев «контролируемости» определенных операций за 2018 год для составления документации и отчета за 2018 год, специалисты вынуждены будут учитывать уточнения и изменения формулировок ст.39 НКУ, которые появились только в 2019 году
  • На вебинаре Вы выясните, почему обратное применения изменений-2019 неотвратимо в некоторых ситуациях
  • На этом же вебинаре последовательно рассмотрим критерии определения контролируемых операций -самое важное, потому что с четкого понимания операции как контролируемой начинается кропотливая работа над экономическим анализом, о котором подробно будем говорить на втором вебинаре
  • На третьем вебинаре подведем итоги: обсудим структуру документации, основные практические моменты ее составления, и на основании данных документации - составим отчет о контролируемых операциях и приложения к декларации по налогу на прибыль

Программа курса

Вебінар 1. В пошуку контрольованих операцій…

Строк давності для проведення «трансфертних» донарахувань (або чому важливо протестувати діяльність компанії на присутність контрольованих операцій)

Огляд змін в трансферному ціноутворенні, які «стартували» з 2019 року

Критерії визначення в хронології змін законодавства (2013-2018 роки)

Пов’язані особи (визначення за правилами ПКУ)

Низькоподаткові юрисдикції («кабміновський» перелік та критерії його визначення, зміни у переліку та їх наслідки)

Організаційно-правові форми нерезидентів (LLP, LLCтощо)

Господарські і внутрішні операції постійних представництв (уточнення в ПКУ можуть вплинути на операції 2018 року)

«Ланцюгові» продажі/придбання (де виникає неконтрольована операція)

Доходи від всіх видів діяльності за правилами бухгалтерського обліку (шукаємо відмінності в форматах ПБУ- та МСФЗ-звітності)

Господарські операції, що можуть стати контрольованими (або про те, як провести аудит «контрольованності»)

Якщо операція не відповідає критеріям «контрольованості» (досліджуємо наслідки)

Вебінар 2. Економічний аналіз для трансфертного ціноутворення

Вимоги до джерел інформації, встановленіПодатковим кодексом України

Доступність, достовірність, зіставність – основні характеристики інформації, що використовуються в економічному аналізі

Внутрішні та зовнішні операції – за якими перевага?

Біржові ціни та професійна оцінка

Моніторинг або «парсинг» цін на Інтернет просторах

Пропозиції консалтингових компаній, інформаційних агентств

Базиданних «Амадеус», «Руслана», «Орбіус»

Обробка отриманих даних, порядок побудови діапазону, розрахунок квартилей та медіани. Правила використання медіани.

Методи трансфертного ціноутворення (вимоги ПКУ та практичні приклади обрання)

Індикатори методів – ціни та рентабельність. Види рентабельностіта формулиїх розрахунку

Функціональний аналіз та вибір простої сторони (мета проведення та підходи). Аналіз функцій сторін контрольованих операцій (договір - не головний! Важливі фактичні дії)

Якщо фактичні дії не відповідають договору (наслідки для визначення контрольованої операції)

Що важливіше: фактична поведінка або документальний супровід? Ділова мета тепер «в законі»?

Критерії зіставності операції, функцій та діяльності

Розрахунок показників рентабельності - тільки по «найповнішої і документально підтвердженої інформації про фінансові показники контрольованої операції». У пошуках джерела ...

Середньозважений показник значення рентабельності - обґрунтування його застосування (приклади)Вебінар 3. Звітність з трансфертного ціноутворення (документація, звіт з контрольованих операцій, додатки до декларації з прибутку)

Штрафні санкції за ненадання документації на вимогу податкового органу

Структура документації та вимоги ПКУ до обов’язкової інформації. Актуалізація документації на дату надання податкового запиту (вимоги ПКУ у практичній площині)

Зміст документації (основні моменти). Аналіз ринка товарів, робіт, послуг

Форма подання економічного аналізу в документації

Аналітична довідка – форма доведення НЕконтрольованої операції принципу «витягнутої руки». Структура тазміст, запозичені із документації: логічні, доцільні та необов’язкові

Звіт про контрольовані операції (структура та порядок заповнення, правила узагальнення інформації щодо сукупності конкретних контрольованих операцій). Штрафні санкції за неповноту відображення контрольованої операції

Додаток РІ та додаток ТЦ (правила проведення трансфертного коригування та порядок заповнення «прибуткової» звітності)

Податковий контроль в трансферному ціноутворенні (важливі уточнення–2019)

Стоимость участия

У Вас еще есть возможность принять участие по акционной цене!

До 3 сентября

Участие+запись курса — 1498 грн.

После 3 сентября

Участие+запись курса — 1698 грн.

По Абонементу – бесплатно

Каждый 6-й вебинар, в котором Вы будете принимать участие - для Вас в Подарок!

Хочу получать информацию о новых вебинарах

Неверный ввод

Неверный ввод

Неверный ввод

Вебинар Инлайф Плюс — первый помощник бухгалтера

Вебинары для бухгалтеров помогают «держать руку на пульсе» изменений.

Вы подстраховываете себя, постоянно повышая свою квалификацию и уровень знаний

Лучшие вебинары для бухгалтеров в Украине

Наши спикеры – лучшие в нашей стране специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету.

Мы проводим вебинары на самые актуальные и необходимые Вам для успешной работы темы

Экономия времени и денег
на более важные для Вас лично дела

Не отрываясь от рабочего процесса, на своем рабочем месте Вы получаете всю необходимую информацию и ответы на индивидуальные вопросы

Как зарегистрироваться и принять участие?

Заполните форму регистрации на сайте

Регистрация

Оплатите полученный счет

За день до вебинара Вы получите письмо с напоминанием и ссылкой на вебинарную комнату

В день вебинара, за пять минут до начала переходите по ссылке в вебинарную комнату

Вы будете видеть и слышать спикера, смотреть презинтационные материалы, задавать вопросы в чате (письменно). На все вопросы по теме вебинара Вы получите быстрые и качественные ответы

Задавайте вопросы,
регистрируйтесь по телефонам:

044 338 23 12, 098 696 81 00
или заполняйте форму регистрации

Регистрация